Wiskunde & digibord

Al meer dan 25 jaar geef ik met veel plezier en passie wiskunde in de onder- en bovenbouw van het Sint-Janscollege te Hoensbroek.

Sinds een aantal jaren gebruik ik op enthousiaste wijze het digitaal schoolbord in mijn wiskundelessen. Mijn lessen worden hierdoor aantrekkelijker en gevarieerder, interactiever en “flitsender”, betekenisvoller en visueler, aanschouwelijker en dynamischer. Kortom het gebruik van een digibord heeft voor mijn lessen een grote didactische meerwaarde.


Digibordtrainingen

Met mijn opgedane ervaringen en expertise, in het gebruik van een digibord, geef ik trainingen en workshops. Ik zal u laten zien hoe u het digibord nog optimaler kunt inzetten. 
Tijdens deze trainingen zal ik u inspireren en enthousiasmeren, motiveren en informeren. Door middel van diverse praktische gebruiksmogelijkheden en toepassingen van het digitale schoolbord zal de dynamische en interactieve kracht alsmede de visuele ondersteuning van het bord duidelijk naar voren komen.

Digitaal lesmateriaal
Het ontwikkelen van digitaal lesmateriaal, dat als inspiratiebron kan dienen voor andere docenten, vind ik een uitdaging. Met één van mijn digitale lessen ben ik uitgeroepen tot winnaar van de “COS-Award 2009” en winnaar van  
“Het beste digibordidee 2011” van Kennisnet. 
Zie ook: http://www.leraar24.nl/video/937 en http://leerkracht.kennisnet.nl/2822/het-beste-digibordidee .

Specialiteiten

  • Het geven van inspiratiepresentaties, het ontwikkelen van interactieve lessen, de didactiek van het digibord, het gebruik van stemkastjes, de documentcamera en andere devices in combinatie met het digitaal schoolbord.
  • Het trainen en begeleiden van docenten bij de inpassing van het digitale schoolbord binnen het (wiskunde)onderwijs.
  • Het verzorgen van inspiratiepresentaties en workshops waarin de didactische meerwaarde van de inzet van een digibord in de les duidelijk naar voren komt.
  • Het verzorgen van trainingssessies en workshops in het optimaal gebruik van een digibord.
  • Het ontwikkelen van digitaal lesmateriaal dat gebruikt kan worden op een digibord.
  • Het geven van presentaties aan een breed publiek met als doel de verrassende en fascinerende kant van wiskunde te laten ervaren.
  • Sinds september 2009 “Smart Certified Trainer” en sinds januari 2012 “Smart Exemplary Educator”
Powered by FENIX: Digital Solutions | Admin Login | Copyright © Hub Kusters 2014